Wrocław Trophy

 

Zapisy drużyn lokalnych / Local teams

Kto to jest drużyna lokalna?

Zespół reprezentujący klub piłkarski, który nie będzie korzystał podczas turnieju z zakwaterowania, a na mecze będzie dojeżdżał codziennie we własnym zakresie. Klub, który reprezentuje drużyna lokalna, może mieć siedzibę w promieniu max. 100km od głównego miejsca rozgrywania zawodów.

Jakie są warunki uczestnictwa dla drużyn lokalnych?

Drużyna lokalna, aby wziąć udział w turnieju zobligowana jest do wpłacenia opłaty wpisowej w wysokości: 550zł od drużyny. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Jak zgłosić drużynę?

Należy przeczytać uważnie Regulamin zapisów a następnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy wysłać do nas zgłoszenie online, e-mailem lub wydrukowany pocztą na adres wskazany na formularzu.

Kiedy zapadnie decyzja o przyjęciu do turnieju?

Zapisy trwają do 04.05.2018r. Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń, Organizator oceni, czy wszystkie nadesłane zgłoszenia spełniają wymogi, a w przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych mejsc, Organizator przeprowadzi losowanie, które określi, które zespoły zostaną przyjęte do turnieju.