Matches

Liczba meczy:
min 5 dla każdej drużyny

Czas trwania meczu:
U19, U17, U15, U13, U12 - 2 x 20 min
U11, U10, U9, U8 - 2 x 15 min

System rozgrywek:
Faza grupowa + faza pucharowa

Sędziowie:
Zawsze główny + liniowi na wybrane mecze

Liczba zawodników zgłoszonych do meczu:
U19, U17, U15, : 11 + 9 rezerwowych 
U12, U13: 9 + 7 rezerwowych
U11, U10, U9: 7 + 6 rezerwowych
U8:5 + 5 rezerwowych

Max liczba zmian:
5 - zawodnik zmieniony nie może grać ponownie
U13, U12, U11, U10, U9, U8 - bez limitu


Number of matches: 
minimum 5 per team

Game time:
U19, U17, U15, U13, U12 - 2 x 20 min
U11, U10, U9, U8 - 2 x 15 min

Competition format:
group stage + knock-out stage

Officials: 
always referee + linesmen for decisive matches

Number of players per match:
U19, U17, U15: 11 + 9 substitutes
U12, U13: 9 + 7 substitutes
U11, U10, U9: 7 + 6 substitutes
U8: 5 + 5 substitutes

Substitutions: 
max 5 - player who is substituted once, cannot enter pitch again
U13, U12, U11, U10, U9, U8 - no limits