Rules


 Kliknij, aby pobrać Regulamin Turnieju

 Click to download the Tournament Rules

Załącznik /  Appendix:

Lista wyjątków - Dispensation list