Opening ceremony

 Ceremonia Otwarcia

Miejsce: Plac Solny 

Termin:  piątek 06.07, godz. 20:00 - 21:00

Transport: Organizator zapewnia transport autobusami i tramwajami na Rynek oraz z powrotem po ceremonii. Szczegóły podczas rejestracji drużyny po przyjeździe do Wrocławia.


 Welcome Ceremony

Miejsce: Plac Solny

Termin:  Friday 06.07, 20:00h - 21:00h

Transport: The organizer provides bus and tram transportation to the Market Square and back after the ceremony. Details during the check-in after arrival to Wrocław.