Overview

    

 Program turnieju Wroclaw Trophy 2018

Czwartek, 05 lipca
 
12:00 - 18:00 Przyjazd uczestników, zameldowanie i informacja o turnieju
17:00 - 20:00 Obiadokolacja
19:30 - 21:00 Spotkanie opiekunów drużyn
 
Piątek, 06 lipca
 
06:30 - 10:00 Śniadanie
09:00 - 17:00 Mecze fazy grupowej
13:00 - 15:00 Lunch (jeśli dotyczy)
17:00 - 20:00 Obiadokolacja
20:00 - 21:00 Ceremonia Powitania na Wrocławskim Rynku 
 
Sobota, 07 lipca
 
06:30 - 10:00 Śniadanie
09:00 - 19:00 Mecze fazy grupowej i pucharowej
13:00 - 15:00 Lunch (jeśli dotyczy)
13:00 - 16:00 Bitwa Bramkarska (Stadion Olimpijski)
17:00 - 21:00 Obiadokolacja
 
Niedziela, 08 lipca
 
06:30 - 10:00 Śniadanie
09:00 - 19:00 Mecze fazy pucharowej i finały
12:00 - 16:00 Konkursy i Atrakcje w Strefie Zabawy
13:00 - 15:00 Lunch (jeśli dotyczy)
14:30 - 20:00 Ceremonie wręczania nagród RESPECT
17:00 - 21:00 Obiadokolacja
Wyjazd uczestników
 
Poniedziałek, 09 lipca
07:00 - 10:00 Śniadanie
Wyjazd uczestników
 

 Wroclaw Trophy 2018 Tournament Programme

Thursday, 5th of July 
 
12:00 - 18:00 Arrival, check-in, information about the tournament
17:00 - 20:00 Dinner
19:30 - 21:00 Team leaders briefing
 
Friday, 6th of July
 
06:30 - 10:00 Breakfast
09:00 - 17:00 Group matches
13:00 - 15:00 Lunch (if applicable)
17:00 - 20:00 Dinner
20:00 - 21:00 Welcome Ceremony at Market Square
 
Saturday, 7th of July
 
06:30 - 10:00 Breakfast 
09:00 - 19:00 Group and qualification matches
13:00 - 15:00 Lunch (if applicable)
13:00 - 16:00 Goalkeepers Battle (Stadion Olimpijski)
17:00 - 21:00 Dinner
 
Sunday, 8th of July
 
06:30 - 10:00 Breakfast
09:00 - 19:00 Qualification matches and finals
12:00 - 16:00 Entertainment in FUN ZONE
13:00 - 15:00 Lunch (if applicable)
14:30 - 20:00 RESPCET Prize-giving Ceremonies
17:00 - 21:00 Dinner
Departures
 
Monday, 9th of July
 
07:00 - 10:00 Breakfast
Departures