Age categories

 Wroclaw Trophy 2018 zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych
 Wroclaw Trophy 2018 will be played in following age categories

U19
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 1999
 boys born on/after the 1st of January 1999

U17 
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2001
 boys born on/after the 1st of January 2001 

U15
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2003
 boys born on/after the 1st of January 2003

U14
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2004
 boys born on/after the 1st of January 2004

U13/9
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2005 (zespoły 9-osobowe)
 boys born on/after the 1st of January 2005 (9-player teams)

U12/9
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2006 (zespoły 9-osobowe)
 boys born on/after the 1st of January 2006 (9-player teams)

U11/7
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2007 (zespoły 7-osobowe)
 boys born on/after the 1st of January 2007 (7-player teams)

U10/7
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2008 (zespoły 7-osobowe)
 boys born on/after the 1st of January 2008 (7-player teams)

U09/7
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2009 (zespoły 7-osobowe)
 boys born on/after the 1st of January 2009 (7-player teams)

U08/5
 chłopcy urodzeni w dniu lub po 1 stycznia 2010 (zespoły 5-osobowe)
 boys born on/after the 1st of January 2010 (5-player teams)