Organizer

 

 Niewątpliwą zaletą organizacji wydarzeń we Wrocławiu jest fakt, że można tu znaleźć mnóstwo ludzi otwartych, pomocnych i pełnych pomysłów. Dzięki temu, można powiedzieć, że Wroclaw Trophy ma wielu twórców, którzy swoim zaangażowaniem i entuzjazmem przyczyniają się do organizacji tej szczególnej imprezy.

Rolę wiodącą w projekcie pełni fundacja Euro-Sportring, która ma swoją siedzibę główną w Holandii. Na miejscu rolę klubu organizatora pełnią MKS Parasol Wrocław oraz Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Wsparcie finansowe oferuje miasto Wrocław, natomiast Młodzieżowe Centrum Sportu oraz Akademia Wychowania Fizycznego udostępniają obiekty a także służą pomocą organizacyjną i doświadczeniem.


 One of the things that makes Wrocław a perfect place to organize events, is the fact that you can always find people here being very helpful, open-minded and full of ideas. For that reason, we can say that Wroclaw Trophy has got many creators, who share their enthusiasm and dedication to organize this extraordinary event.

The leading party in the project is Euro-Sportring, based in the Netherlands. MKS Parasol Wrocław takes care of preparations as the organizational club which is supported by the Lower Silesian Football Association. The financial support is provided by the Municipality of Wrocław, whereas both MCS and the Sports Academy help with resources and experience.