AWF / Sports Academy

 Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego jest jedną najwyżej ocenianych wyższych uczelni sportowych w Polsce. Od 1946 roku kształci ona sportowców, trenerów, instruktorów i inne osoby związane ze sportem. Spod skrzydeł uczelni wyszło wielu medalistów olimpijskich, mistrzostw świata czy Europy. Uczelnia dysponuje i wciąż rozwija imponującą bazę obiektów sportowych, które częściowo udostępnia na potrzeby organizacji turnieju Wroclaw Trophy. Akademia służy organizatorom również doświadczeniem, wiedzą ekspercką i zasobami ludzkimi.

Więcej informacji na: www.awf.wroc.pl


 Wrocław’s Sports Academy is one of the most prestigious sports colleges in Poland. Since 1946 it teaches sportsmen, coaches, instructors and many other people connected to sport. From under the wings of AWF came many medalists of Olympics, World and European Championships. The Academy owns and still develops impressive base of sport facilities which will be partly used for the Wroclaw Trophy tournament organization. It helps also with experience, knowledge and human resources.

More information at: www.awf.wroc.pl