Euro-Sportring


 Nasza organizacja jest fundacją o charakterze non-profit. Od ponad 50 lat pracujemy z misją integracji młodych sportowców z całego świata. Obecnie organizujemy międzynarodowe turnieje dla dzieci i młodzieży w 12 krajach europejskich, w których uczestniczy przeszło 8 000 drużyn z 30 krajów, w tym również z innych kontynentów.

Nasze rozgrywki są zawsze organizowane na najwyższym poziomie. Uczestniczą w nich jedynie zarejestrowane kluby, mecze sędziowane są zawsze przez licencjonowanych arbitrów, regulamin jest zgodny z zaleceniami władz światowych, a nad wszystkim czuwa ekspercki komitet organizacyjny.

Celem nadrzędnym naszych działań, obok profesjonalnej organizacji rozgrywek sportowych, jest integracja i współzawodnictwo dzieci i młodzieży o różnych narodowościach. Uczestniczenie w turniejach Euro-Sportring'u daje możliwość poznawania nowych kultur, nawiązywania międzynarodowych kontaktów oraz uczenia się takich wartości jak fair-play, tolerancja czy przyjaźń.

Więcej informacji na: www.euro-sportring.org


 Our organization is a non-profit foundation. For more than 50 years we’ve been working with the mission to integrate young sportsmen from around the globe. Currently we organize youth international tournaments in 12 European countries for more than 8000 teams from 30 nations.

Tournaments are organized at the highest standard. Only the official football clubs may participate, matches are whistled by licensed referees, the regulations are according to FIFA’s rules and the competitions are supervised by the expert’s tournament committee.

The major goal of Euro-Sportring is to give participants opportunity to compete but also integrate with peers from various nations. Participation gives also a chance to learn new cultures, establish international relations and discover values like fair-play, tolerance and friendship. 

More information at: www.euro-sportring.org