Młodzieżowe Centrum Sportu

 MCS to jednostka miejska powstała z połączenia Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice i Młodzieżowego Centrum Sportu, która ma za zadanie wspierać rozwój kultury fizycznej i sportu, a także popularyzować aktywne spędzanie czasu wolnego wśród mieszkańców Miasta. MCS organizuje lub współorganizuje liczne imprezy sportowe i rekreacyjne - od dużych imprez o charakterze krajowym, a nawet międzynarodowym, jak Hasco-Lek Wrocław Maraton czy wyścigi na WTWK Partynice, poprzez duże imprezy miejskie takie jak Wrocławska Olimpiada Młodzieży, aż po małe turnieje. MCS wspiera także rozwój sportu młodzieżowego poprzez preferencyjne kwoty za wynajem obiektów sportowych dla klubów i stowarzyszeń sportowych, a także delegowanie do nich zatrudnionych w Centrum trenerów i instruktorów. Pomoc MCS przy turnieju Wroclaw Trophy objawia się na wszystkich filarach jego działalności - organizowaniu, udostępnianiu i wspieraniu.

Więcej informacji na: www.mcs.wroc.pl


 MCS is a municipal unit created to support a development of sport and to popularize physical activities during free time among the inhabitants of Wrocław. MCS organizes or supports number of sporting and recreational events – from big national or even international events like  Wrocław Marathon or Horse Riding at WTWK Partynice, through big city’s events like Wroclaw’s Youth Olympic Games, to small tournaments. MCS supports youth sport development by offering discounts for facilities rental for clubs and sport associations and delegating employed trainers and instructors there. MCS’s support to Wroclaw Trophy is based on all the pillars of its functioning: organizing, facilitating and helping.    

More information at: www.mcs.wroc.pl